مقالات

انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره این گروه ها و نحوه به ارث بردن آن ها بدانند
پیشگیری و بیماریها, درد و درمان

انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره این گروه ها و نحوه به ارث بردن آن ها بدانند 

انواع گروه خونی با توجه به وجود یا عدم وجود مواد به ارث برده شده از والدین، که به نام آنتی ژن های ارثی شناخته می شوند، طبقه بندی می شود. انجمن بین المللی انتقال خون (ISBT) سی و دو سیستم گروه بدنی خون در انسان ها را به رسمیت شناخته است. مهمترین آنها گروه بندی ABO می باشد. در این نوع طبقه بندی انواع گرو خونی به دسته های زیر طبقه بندی می شوند:

 • A
 • B
 • AB
 • O

در این گروه بندی حضور آنتی ژن RhD در خون، وضعیت + یا – نوع خون را مشخص می کند. به عنوان مثال A- و O +. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت لیستی از نمودارهای مفید برای بررسی انواع گروه خونی بر اساس سیستم خون ABO و RhD را بیان کرده ایم.

انواع گروه خونی

خون شما حاوی آنتی بادی ها و آنتی ژن ها یا مدافعان طبیعی علیه مواد خارجی است. آنتی ژن ها (مولکول های پروتئینی) بر روی سطح گلبول های قرمز یافت می شوند. خون شما همچنین دارای پلاسما است که آنتی بادی ها را در خود جای می دهند. آنتی بادی ها و آنتی ژن ها قادرند که هر نوع ماده خارجی را در بدن تشخیص دهند و برای تخریب ماده خارجی اقدام کنند.

چهار گروه عمده خونی وجود دارد که به واسطه حضور یا عدم وجود دو آنتی ژن – A و B – بر روی سطح گلبول های قرمز طبقه بندی می شوند:

A: حاوی آنتی ژن ها و آنتی بادی های ضد B است.

نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند
نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند

B: شامل آنتی ژن های B و آنتی بادی های ضد A است.

نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند
نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند

AB: حاوی آنتی ژن های A و B است اما هیچ آنتی بادی ندارند.

نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند
نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند

O: حاوی هیچ آنتی ژنی نیست، اما حاوی آنتی بادی های ضد A و ضد B می باشد.

نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند
نمودار انواع گروه خونی و همه آن چیزی که باید درباره آنها بدانند

همان طور که گفتیم انواع گروه خونی با وجود یا عدم وجود آنتی ژن های خاص تعیین می شوند. همان طور که می دانید آنتی ژن ها موادی هستند که می توانند پاسخ ایمنی را در صورت وجود پاتوژن خارجی در بدن به وجود آورند. از آنجایی که برخی از آنتی ژن ها می توانند سیستم ایمنی بدن بیمار را وادار به حمله در برابر خون انتقال یافته کنند، در زمان انتقال خون توجه به نوع گروه خونی بسیار مهم است.

نمودار انتقال در انواع گروه خونی

علاوه بر آنتی ژن های A و B، یک پروتئین به نام عامل Rh نیز در طبقه بندی انواع گروه خونی دخیل است که وجود آن RH خون را مثبت (+) و عدم وجود آن RH خون را منفی  (-) می کند. بنابراین با توجه به دو عامل آنتی ژن های A و B و RH خون، انوع گروه خونی را می توان به ۸ نوع معمول زیر طبقه بندی کرد:

 • A +
 • A –
 • B +
 • B –
 • O +
 • O –
 • AB +
 • AB –

بیش از ۶۰۰ آنتی ژن شناخته شده وجود دارد که وجود یا عدم وجود آن ها انواع نادر گروه خونی را تعیین می کند. انواع خاصی از خون نیز برای گروه های خاص قومی یا نژادی منحصر به فرد وجود دارد.

گروه خونیدرصد افراد دارای این گروه خونیگروه هایی که می توانند از این گروه خون دریافت کنندگروه هایی که می توانند به این گروه خون بدهنداحتمال پیدا کردن یک اهدا کننده سازگار
A +۳۴٫۳٪A + و AB +A +، A-، O +، O-۸۰٪ (۴ نفر از  نفر۵)
A-۵٫۷٪A +، A-، AB +، AB-A-     و O-۱۳٪ (۱ نفر از ۸ نفر)
B +۸٫۶٪B + و AB +B +، B-، O +، O-۶۰٪ (۳ نفر از ۵ نفر)
B-۱٫۷٪B +، B-، AB +، AB-B-      و O-۹٪ (۱ نفر از ۱۲ نفر)
AB +۴٫۳٪AB +دریافت کننده جهانی است یعنی می تواند از تمام انواع گروه خونی خون دریافت کند۱۰۰٪
AB-۰٫۷٪AB + و AB-AB-، A-، B-، O-۱۴٪ (۱ نفر از ۷ نفر)
O +۳۸٫۵٪O +، A +، B +، AB +O + و O-۵۰٪ (۱ نفر از ۲ نفر)
O-۶٫۵٪دریافت کننده جهانی است یعنی می تواند از تمام انواع گروه خونی خون دریافت کندO-۷٪ (۱ نفر از ۱۵نفر)

یادداشت مهم

 • خون O + در تقریبا ۴۰٪ جمعیت جهان یافت می شود.
 • افراد دارای گروه خونی O فقط باید از کسانی که گرو خونی O هستند، خون دریافت کنند
 • گروه خونی O تنها نوع خونی است که می تواند به سایر انواع گروه خونی خون اهدا کند.
 • گروه خونی نوع O- نادر است. فقط ۷٪ از مردم خون O منفی دارند.
 • O- نوع جهانی کمک کننده خون است. برای تزریق خون به نوزادان و قربانیان تصادف، بیشتر از این گروه خونی استفاده می شود.
 • به علت کمبود و توانایی انتقال آن به سایر انواع گروه خونی همیشه نیاز فوری به گروه خونی نوع O وجود دارد.

نمودار ارثی انواع گروه خونی

والدین نوع خون نوزاد را تعیین می کنند. با استفاده از نمودارهای زیر می توانید تخمین بزنید که گروه خونی نوزادتان چیست و چه ویژگی هایی دارد.

تعیین نوع خون کودک بر مبنای ABO (زمانی که نوع خون پدر و مادر تعیین شده است)

نوع خون پدر
ABABO
نوع خون مادرAA یا OA یا  B یا AB یا OA یا  B یا ABA یا Oنوع خون کودک
BA یا B یا AB یا OB یا  O

 

A یا  B یا ABB یا O
ABA یا  B یا ABA یا  B یا  ABA یا  B یا ABA یا B
OA یا OB یا OA یا BO

یادداشت مهم

به عنوان مثال یک مادر دارای گروه خونی AB و یک پدر دارای گروه خونی O می توانند یک کودک با گروه خونی نوع A یا B داشته باشد. اما هرگز گروه خونی کودک آن ها O نمی شود. یک کودک دارای گروه خونی O که مادرش دارای گروه خونی B است، خون پدرش باید یا A یا B یا O باشد.

سیستم Rh

سیستم Rh برای تولید یک سیستم طبقه بندی دقیق تر استفاده می شود. عامل Rh یا جنبه مثبت یا منفی خون، به طور جداگانه از طبقه بندی ABO به ارث برده می شود. جدول زیر به شما نشان می دهد که نحوه به ارث بودن این عامل از والدین چگونه است:

RH خون مادر
Rh +Rh –
RH خون پدرRh +Rh+ یا  Rh-Rh+ یا  Rh-RH خون کودک
Rh –Rh+ یا  Rh-Rh-

یادداشت مهم

 • عوامل Rh والدین ممکن است ناسازگار باشند. برای زنان باردار انجام آزمایش های خون گروهی مهم است تا بتوان هرگونه عوارض جانبی را به موقع درمان کرد.
 • زنان دارای Rh- که در سن بارداری هستند باید Rh-transfusions را برای جلوگیری از عوارض بارداری دریافت کنند.

نمودار پراکندگی انواع گروه خونی در گروه های قومی مختلف در ایالات متحده

برای اطمینان از سازگاری انتقال خون، باید به نوع خونی که تزریق می شود توجه شود تا از واکنش سیستم ایمنی جلوگیری شود. نمودار زیر ترکیبی از انواع گروه خونی در ایالات متحده را نشان می دهد:

قفقازی هاآفریقایی آمریکایی هاآسیایی هااسپانیایی ها
O +۳۷ درصد۴۷ درصد۳۹ درصد۵۳ درصد
O –۸ درصد۴ درصد۱ درصد۴ درصد
A +۳۳ درصد۲۴ درصد۲۷ درصد۲۹ درصد
A –۷ درصد۲ درصد۰٫۵ درصد۲ درصد
B +۲ درصد۱۸ درصد۲۵ درصد۹ درصد
B –۹ درصد۱ درصد۰٫۴ درصد۱ درصد
AB +۳ درصد۴ درصد۷ درصد۲ درصد
AB –۱ درصد۰٫۳ درصد۰٫۱ درصد۰٫۲ درصد

یادداشت مهم

شانس واکنش های جانبی هنگامی که اهدا کننده و گیرنده در قومیت با هم هماهنگ هستند، کاهش می یابد. به عنوان مثال، از آنجا که بیماری سلول داسی شکل در میان آفریقایی-آمریکایی ها شایع تر است، بهتر است خونی که به این افراد تزریق می شود از اهدا کنندگان آفریقایی-آمریکایی گرفته شده باشد.

نمودار رژیم غذایی در انواع گروه خونی

دکتر د آدامو در کتاب خود می گوید: ” رژیم غذایی می تواند باعث ایجاد واکنش در خون شود.” بر اساس همین نظریه نیز یک رژیم غذایی متناسب با خاصیت خون را ارائه کرد تا ریتم طبیعی بدن متعادل شود. دکتر د آدامو یک برنامه غذایی جامع ای را برای هر نوع گروه خونی اختصاص داد تا سلامت فردی به کمک آن به حداکثر برسد.

نوع گروه خونیرژیم غذایی و ورزش مناسب با هر نوع گروه خونی
A (“گروه خونی کشاورزی”)رژیم غذایی این افراد در ابتدا باید گیاهی بوده و شامل

 • پروتئین سویا
 • سبزیجات
 • و غلات

باشد. این افراد باید به ورزش های ملایم بپردازند.

B (“گروه خونی عشایری”)این گروه همه چیز خوار است و دارندگان این گروه خونی باید از

 • گوشت
 • لبنیات کم چرب
 • و سبزیجات

استفاده کرده و از مصرف

 • ذرت
 • گندم
 • و حبوبات

اجتناب کنند. این افراد باید ورزش با شدت متوسط انجام دهند.

AB ( “گروه خونی حساس”)این گروه نیز همه چیز خوار است و دارندگان این گروه خونی باید از

 • غذاهای دریایی
 • لبنیات
 • بسیاری از سبزیجات
 • پنیر سویا

استفاده کرده و از مصرف

 • مرغ
 • گوشت خوک
 • و گوشت گاو

اجتناب کنند. انجام ورزش های آرامش بخش برای این افراد توصیه می شود.

O (“گروه خونی قدیمی”)دارندگان این گروه خونی در ابتدا گوشتخوار بوده و باید از

 • مرغ
 • ماهی
 • و گوشت بدون چربی

استفاده کرده و از

 • غلات
 • نان
 • و حبوبات

اجتناب کنند. انجام ورزش های قدرتی برای این گروه خونی مناسب است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

بخش های ضروری علامت گذاری شده اند *

قالب وردپرس ساخته شده توسط Shufflehound. تمام حقوق مادی و معنوی وب‌سایت پیام سلامت معلق به مجموعه باماتا است. تابستان 1398