مودافینیل داروی هوشمند برتر با مزایای نوتروپیک

مودافینیل

مودافینیل یک نوتروپیک است که سطح هوشیاری و انرژی را به ویژه در افرادی که خواب کافی ندارند افزایش می دهد. این دارو غالبا به عنوان یک جزء در دسته های نوتروپیک طراحی شده و برای افزایش بهره وری ذهنی استفاده می شود. بررسی های مودافینیل اغلب بیان می کنند که این مکمل باعث تقویت… ادامه خواندن مودافینیل داروی هوشمند برتر با مزایای نوتروپیک