خطرات و عوارض جانبی مصرف شل کننده های عضلانی

خطرات و عوارض جانبی مصرف شل کننده های عضلانی

شل کننده های عضلانی داروهایی هستند که برای درمان درد عضلانی یا اسپاسم عضلانی استفاده می شود. از نظر ساختار شیمیایی، این داروها از مجموعه متنوع از مواد سنتز شده است. برخی از آن ها بر روی عضلات اسکلتی عمل می کنند. اگر چه، شل کننده های عضلانی، درد و ناراحتی را تسکین می دهد،… ادامه خواندن خطرات و عوارض جانبی مصرف شل کننده های عضلانی