معرفی داروهای کاهش وزن

داروهای کاهش وزن

افرادی که با تغییر در سبک زندگی، مانند رعایت رژیم غذایی سالم و ورزش کردن نمی توانند وزن خود را پایین بیاورند، نامزدهای مناسبی برای استفاده از داروهای کاهش وزن هستند. این داروها فقط در شرایطی که این تغییرات نتوانند در وزن بدن تغییری ایجاد کنند تجویز می شوند. داروهای کاهش وزن باید همراه با… ادامه خواندن معرفی داروهای کاهش وزن