اعتیاد، خطرات، کارکرد و عوارضی جانبی مصرف اکستازی

اعتیاد، خطرات، کارکرد و عوارضی جانبی مصرف اکستازی

اکستازی یک داروی نیمه سنتتیک است که به عنوان یک محرک سیستم عصبی مرکزی عمل می کند. این مخدر را می توان از روغن درخت ساسافراس نیز مشتق کرد. نام دیگر اکستازی ۳و۴ متیلن‌ دی‌ اکسید متاآمفتامین (MDMA) است. اکستازی شیمیایی مرتبط با آمفتامین، داروی قانونی است که باعث افزایش هوشیاری می شود اما مت‌آمفتامین… ادامه خواندن اعتیاد، خطرات، کارکرد و عوارضی جانبی مصرف اکستازی