معرفی قرص وارفارین Warfarin

معرفی قرص وارفارین Warfarin

وارفارین با نام لاتین Warafarin دارویی ضد انعقاد خون است؛ که به شکل قرص تجویز می شود. مصرف این دارو در دوزهای بالا بسیار خطرناک بوده و به طور معمول میزان مصرف آن یک بار در روز و در ساعتی ثابت و مشخص است. مکانیزم اثر ورافارین وارافارین ۱ الی ۲ روز پس از مصرف… ادامه خواندن معرفی قرص وارفارین Warfarin