آیا می توان قبل از بارداری بر تعیین جنسیت فرزند تاثیر گذاشت ؟

تعیین جنسیت فرزند قبل از بارداری انتخاب جنسیت فرزند به دلخواه ،از دیر باز، یکی از آرزوهای بشر بوده است.چه بسا خانواده هایی که به علت نداشتن یکی از دو جنس ( خصوصا فرزند پسر) دچار مشکلات فراوان شده اند و یا خانواده هایی که سالها به امید داشتن یکی از دو جنس تعداد زیادی… ادامه خواندن آیا می توان قبل از بارداری بر تعیین جنسیت فرزند تاثیر گذاشت ؟