چرا برخی از افراد به جوهرات حساسیت دارند؟

حساسیت به جواهرات و فلزات

حتما شما هم دیده اید که برخی از افراد برای استفاده از جواهرات به خصوص بدلیجات، با مشکل مواجه می شوند و به محض استفاده بدنشان جوش می زند. به این حالت حساسیت به جواهرات گفته می شود. در ادامه این مطلب می خواهیم به پرسش ” چرا برخی از افراد به جواهرات حساسیت دارند؟ ”… ادامه خواندن چرا برخی از افراد به جوهرات حساسیت دارند؟