تفاوت رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا

تفاوت رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا

برای اکثر ما پیش آمده که در یک حادثه مچ پایمان دچار آسیب شده است. گاهی تصور می کنیم، اتفاق، بیش از حد به مچ پاهایمان آسیب زده و این باعث نگرانیمان می شود. ما در ادامه می خواهیم در مورد تفاوت رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا صحبت کنیم. تفاوت رگ… ادامه خواندن تفاوت رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مچ پا

امکان گسترش عفونت دندان به کلیه

سرایت عفونت از دندان به کلیه

عفونت دندان مانند سایر عفونت ها شایع است اما عفونت کلیه، معمولا به سادگی ایجاد نشده و شیوع آن کم است. امروز می خواهیم در مورد ارتباط این دو نوع بیماری و سرایت عفونت با شما صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ممکن است عفونت دندان به کلیه سرایت کند؟ سرایت عفونت پاسخ… ادامه خواندن امکان گسترش عفونت دندان به کلیه