علل، انواع، علائم و درمان آبسه کبدی

علل، انواع، علائم و درمان آبسه کبدی

آبسه کبدی یا همان آبسه کبد، حالتی است که در کبد چرک ناشی از عفونت تجمع پیدا می کند. آبسه کبدی نادر است اما در کشورهای توسعه نیافته به فور مردم به آن مبتلا می شوند. اغلب آبسه های کبدی توسط باکتری ها و انگل آمیبی (تک یاخته) ایجاد می شود. با این حال، تک یاخته… ادامه خواندن علل، انواع، علائم و درمان آبسه کبدی