آشنایی با بیماری آبله مرغان و علائم و درمان آن

آشنایی با بیماری آبله مرغان و علائم و درمان آن

آبله مرغان ویروسی است که اغلب کودکان را به خود مبتلا می کند. این بیماری با خارش و تاول های قرمز روی پوست خود را نشان می دهد. اغلب موراد بیمار تنها یک بار در طول عمر خود به این بیماری مبتلا می شود. اما در مواردی نادر مشاهده شده که فردی بیش از ۱… ادامه خواندن آشنایی با بیماری آبله مرغان و علائم و درمان آن