تاثیر تغییرات آب و هوایی بر روی سلامت

تغییرات آب و هوایی

اگر چه گرم شدن زمین ممکن است منجر به ایجاد مزایای موقتی مانند کاهش زمان زمستان های  در مناطق معتدل و افزایش تولید غذا در مناطق خاص شود اما به طوری که تغییرات هر چند کوچک بر آب و هوا می تواند تاثیرات تامل برانگیزی را بر روی سلامت افراد و جامعه داشته باشد. در ادامه این مطلب… ادامه خواندن تاثیر تغییرات آب و هوایی بر روی سلامت