خشک کردن گوش با الکل ایزوپروپیل

خشک کردن گوش با الکل

اغلب مردم متوجه نمی شوند که می توانند به طور دائمی توانایی خود را در فعالیت های ساده ای مانند شنیدن، با استفاده از گوله پنبه ای برای از بین بردن موم گوش از دست بدهند. هرگز هیچ شیئ را داخل گوش خود نکنید و یا آب تحت فشار را برای پاک کردن کانال گوش… ادامه خواندن خشک کردن گوش با الکل ایزوپروپیل