انسداد مجاری صفراوی در کودکان (آترزی صفراوی) ؛ علل و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان

انسداد مجاری صفراوی در کودکان (آترزی صفراوی) ؛ علل و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان

انسداد مجاری صفراوی در کودکان یک بیماری مخصوص نوزادان است که در آن مجرای صفراوی (لوله ای در داخل و خارج از کبد) آسیب می بینند و مسدود می شوند. مجاری صفراوی صفرا را از کبد به کیسه صفرا رسانده و کیسه صفرا آن را ذخیره می کند تا در صورت لزوم برای هضم غذا… ادامه خواندن انسداد مجاری صفراوی در کودکان (آترزی صفراوی) ؛ علل و نشانه ها و روش های تشخیص و درمان