درباره هورمون های استرس آدرنالین و کورتیزول چه می دانید؟

هورمون های استرس آدرنالین و کورتیزول

هورمون های استرس شامل آدرنالین یا اپی نفرین و کورتیزول یا هیدروکورتیزون، هستند؛ که از غدد فوق کلیوی که بالای کلیه ها قرار دارند ترشح می شوند. اگرچه هر دو این مواد شیمیایی هورمون استرس هستند، آدرنالین و کورتیزول نقش های بیوشیمیایی متفاوتی ایفا می کنند. آدرنالین عمدتا به گیرنده های عروق قلب و قلب… ادامه خواندن درباره هورمون های استرس آدرنالین و کورتیزول چه می دانید؟