آدنوکارسینوما ؛ انواع، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

آدنوکارسینوما ؛ انواع، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان

آدنوکارسینوما نوعی سرطان است که در غدد ایجاد می شود. غدد سلول هایی هستند که موادی را به داخل یا به خارج بدن ترشح می کنند. چشم انداز، درمان و شانس زنده ماندن در این بیماری بستگی به محل، اندازه و مرحله تومور و عوامل فردی از جمله سلامت عمومی فرد دارد. مطالب این مقاله… ادامه خواندن آدنوکارسینوما ؛ انواع، نشانه ها، تشخیص و روش های درمان