مواد مغذی در آرد گندم سیاه چیست؟

مواد مغذی در آرد گندم سیاه چیست؟

به طور معمول آرد گندم سیاه  فیبر و پروتئین بیشتری نسبت به آرد سفید دارد. ضمن این که ویتامین ها و مواد معدنی ضروری آن نیز از آرد سفید بیشتر است. با وجود این همه خواص می توانید از آرد گندم سیاه به جای آرد گندم سفید در بسیاری از دستور العمل های غذایی از… ادامه خواندن مواد مغذی در آرد گندم سیاه چیست؟