با مواد غذایی حاوی آرژنین بالا آشنا شوید

مواد غذایی حاوی آرژنین

آرژنین یک نوع اسید آمینه است. اسیدهای آمینه ها در واقع بلوک های ساختمان تهیه شده از پروتئین هستند. پروتئین ها پس از هضم به اسیدهای آمینه تبدیل شده و سپس جذب بدن می شوند. برخی از اسیدهای آمینه در بدن ساخته می شوند و برخی از آن ها باید توسط غذاهایی که می خوریم وارد… ادامه خواندن با مواد غذایی حاوی آرژنین بالا آشنا شوید