آزار سالمندان

آزار سالمندان

آزار سالمندان به معنای انجام مکرر یک عمل آزاد دهنده و یا عدم مراقبت یا اقدامات مناسب با سن سالمند است. به طور کلی هر رابطه ای که موجب از بین رفتن اعتماد و یا آسیب و یا ناراحتی در فرد سالمند شود را آزار سالمندان گویند. این نوع رفتار از رفتارهای ناقض حقوق بشر است و… ادامه خواندن آزار سالمندان