انواع آزمایش خون و کاربرد آن ها

انواع آزمایش خون و کاربرد آن ها

آزمایش خون به پزشکان برای تشخیص بیماری ها و شرایط خاصی کمک می کند. انواع آزمایش خون می تواند اطلاعاتی از عملکرد اندام و شیوه کارکرد آن ها به پزشک بدهد. به طور خاص، آزمایش خون می تواند به پزشکان کمک کند تا: کارکرد اندام هایی مانند کلیه ها، کبد، تیروئید و قلب را بررسی کند. بیماری… ادامه خواندن انواع آزمایش خون و کاربرد آن ها