آزمایش آمنیوسنتز در بارداری و خطرات احتمالی آن برای جنین و مادر

آزمایش آمنیوسنتز در بارداری و خطرات احتمالی آن برای جنین و مادر

آمنیوسنتز یک آزمایش تشخیصی است و زمانی تجویز می شود که آزمایشات معمول و سه گانه بارداری نتایج غیر طبیعی را نشان می دهند.  ناهنجاری های ارثی یا ژنتیکی، بعضی از والدین مجاب می کند که از تست آمنیوسنتز برای تعیین اینکه آیا اختلالات ژنتیکی خاص روی نوزادشان تاثیر گذاشته است یا خیر استفاده کنند.… ادامه خواندن آزمایش آمنیوسنتز در بارداری و خطرات احتمالی آن برای جنین و مادر