دلایل تجویز آزمایش ژنتیکی چیست؟

دلایل تجویز آزمایش ژنتیکی چیست؟

آزمایش های ژنتیکی توسط تجزیه و تحلیل نمونه های کوچکی از بافت خون و یا بدن انجام می شود. این آزمایش ها تعیین می کنند که آیا شما، همسرتان و یا کودک شما دارای ژن با اختلالات وراثتی خاصهستید یا خیر. آزمایش ژنتیک به اندازه کافی رشد یافته است به طوری که پزشکان اغلب می تواند با دقت، ژن معیوب یا… ادامه خواندن دلایل تجویز آزمایش ژنتیکی چیست؟