آزمایش خون هماتوکریت (Hct) ؛ دلایل کاهش و افزایش این شاخص و روش های درمان آن

آزمایش خون هماتوکریت

آزمایش خون هماتوکریت بخشی از آزمایش شمارش کامل سلول های خونی (CBC) است و درصد گلبول های قرمز (RBCs) را در خون اندازه گیری می کند. نتایج حاصل از آزمایش خون هماتوکریت (Hct) می تواند به پزشک اطلاعات زیادی را درباره سلامت عمومی بدن بدهد. معمولا، پزشکان در صورتی که سطح Hct کم و یا… ادامه خواندن آزمایش خون هماتوکریت (Hct) ؛ دلایل کاهش و افزایش این شاخص و روش های درمان آن