نمونه برداری از خون بند ناف از راه پوست (PUBS) یا همان روش کوردوسنتسیس

نمونه برداری از خون بند ناف از راه پوست (PUBS)

نمونه برداری از خون بند ناف از راه پوست (PUBS) که گاهی اوقات کوردوسنتسیس نامیده می شود، یک آزمایش تشخیصی است که در آن از خون جنین برای تشخیص ناهنجاری های جنینی استفاده می کنند. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت شما را بیشتر با روش نمونه برداری از خون بند ناف از راه پوست (PUBS) آشنا… ادامه خواندن نمونه برداری از خون بند ناف از راه پوست (PUBS) یا همان روش کوردوسنتسیس