حقایقی در مورد آستیگماتیسم

حقایقی در مورد آستیگماتیسم

آستیگماتیسم یک نوع رایج از عیب انکساری چشم است. این یک بیماری است که در آن نور همواره بر روی شبکیه چشم، که بافت حساس به نور است و در پشت چشم قرار دارد، متمرکز نیست. عیوب انکساری باعث تاری دید شده و از جمله شایع ترین دلایل مراجعه افراد به چشم پزشک است. انواع دیگر از… ادامه خواندن حقایقی در مورد آستیگماتیسم