تمرینات بازیابی آسیب های مغزی چیست و چگونه به بهبود مغز کمک می کند؟

تمرینات بازیابی آسیب های مغزی

آسیب مغزی می تواند نه تنها به ناتوانی های فیزیکی و عدم عملکرد جسمی، بلکه در مورد حافظه، گفتار، تفکر شناختی و فرایندهای استدلال نیز منجر شود. با توجه به شبکه بازیابی آسیب های مغزی، در بعضی موارد ممکن است بتوان عملکرد و استفاده از مناطق آسیب دیده مغز را از طرق فیزیکی، گفتار درمانی… ادامه خواندن تمرینات بازیابی آسیب های مغزی چیست و چگونه به بهبود مغز کمک می کند؟