علل و درمان درد تاندون آشیل

علل و درمان درد تاندون آشیل

تاندون آشیل پا تاندونی قوی واقع در پشت پا است.(تصویر ۱). درد تاندون آشیل اغلب بین دهه سوم تا پنج زندگی رخ می دهد اما با اقدام به موقع کاملا قابل درمان است. ضمن این که درمان درد تاندون آشیل باعث می شود از ایجاد مشکلات ثابت جلوگیری شود. آناتومی تاندون آشیل تاندون آشیل که در… ادامه خواندن علل و درمان درد تاندون آشیل