علل کمبود آلبومین در بدن چیست؟

علل کمبود آلبومین در بدن چیست؟

کمبود آلبومین یا هیپوآلبومینمی، به معنی پایین بودن سطح پروتئین آلبومین در خون است. تست کمبود این ماده به عنوان بخشی از پانل استاندارد آزمایش کبدی انجام می شود. محدوده طبیعی آلبومین ۳٫۵ تا ۴٫۵ میلی گرم در دسی لیتر است. اگر سطح آلبومین شما کمتر از ۳٫۵ میلی گرم در دسی لیتر باشد، یعنی… ادامه خواندن علل کمبود آلبومین در بدن چیست؟