علت خارش آلت تناسلی مردان چیست؟

علت خارش آلت تناسلی

علت خارش آلت تناسلی مردانه یا خارش ژنریک می تواند موضوعی بی اهمیت و یا علامت یک بیماری جدی تر باشد. خارش آلت تناسلی شکایت رایج در میان بیماران مرد است. برای تشخیص منبع مشکل، پزشک از بیمار در مورد مدت زمان آن سوال می کند. همچنین اینکه آیا خارش در یک ناحیه محدود است… ادامه خواندن علت خارش آلت تناسلی مردان چیست؟