غذاهایی که موجب واکنش آلرژیک آنافیلاکسی می شوند

آنافیلاکسی

آنافیلاکسی Anaphylaxis یک واکنش آلرژیک خطرناک است که می تواند منجر به مرگ شود. این آلرژی با علائمی مثل خارش و تورم همراه است. این واکنش می تواند با نیش حشرات، مصرف داروها و مصرف مواد غذایی ایجاد شود. در این مطلب می خواهیم به برخی از موادغذایی که موجب ایجاد واکنش آلرژیک آنافیلاکسی می شوند… ادامه خواندن غذاهایی که موجب واکنش آلرژیک آنافیلاکسی می شوند