بهار، فصل آلرژی‌ها

آنچه تحت عنوان “تب یونجه” از آن یاد می‌شود همان آلرژی‌های تنفسی است که بر اثر وجود گرده‌ها از آغاز بهار و حتی پایان زمستان فعال می‌شود. آلرژی تنفسی: گرده‌ها تقریباً در تمام طول سال وجود دارند حتی اگر هنوز هوا طوری است که به شال گردن و پولیور نیاز داریم ولی بهارِ برخی گیاهان… ادامه خواندن بهار، فصل آلرژی‌ها