همه چیز درباره حساسیت دارویی

همه چیز درباره حساسیت دارویی

حساسیت دارویی اختلالی است که در آن موجب می شود بدن به دارو یا درمانی خاص واکنش های حساسیتی خاصی نشان دهد. این واکنش از عوارض جانبی دارو متفاوت است و این تفاوت برای تشخیص بیماری باید درک شود. بعضی از داروها با واکنش های آلرژیک بیشتر مرتبط هستند. بنابراین پزشکان در هنگام تشخیص حساسیت… ادامه خواندن همه چیز درباره حساسیت دارویی