نشانه ها و عوامل خطر حساسیت به شکر و تفاوت آن با عدم تحمل قند

نشانه ها و عوامل خطر حساسیت به شکر و تفاوت آن با عدم تحمل قند

شکر در بسیاری از غذایی که استفاده می کنیم به صورتی طبیعی و صنعتی وجود دارد. سلول های بدن ما از قند برای تولید انرژی استفاده می کنند. بنابراین واکنش نامطلوب به قند می تواند عوارض جدی در بدن ایجاد کند. در کنار این موارد، به دلیل این که قند در اکثر غذاهای یافت می… ادامه خواندن نشانه ها و عوامل خطر حساسیت به شکر و تفاوت آن با عدم تحمل قند