آلودگی هوای خانه ، فراموشی ۳ میلیاردی

آلودگی هوای خانه

جالب است بدانید هنوز حدود ۳ میلیارد نفر در جهان برای گرم کردن خانه ها و پخت و پز از سوخت های جامد مانند چوب، ضایعات محصول، زغال چوب، ذغال سنگ و کود استفاده می کنند. بیشتر این افراد در کشورهای فقیر و با درآمد کم زندگی می کنند. چنین سوخت های ناکارآمدی منجر به ایجاد سطح… ادامه خواندن آلودگی هوای خانه ، فراموشی ۳ میلیاردی