همه چیز در مورد آماس قلب یا میوکاردیت

همه چیز در مورد آماس قلب یا میوکاردیت

میوکارد دیواره عضلانی قلب یا همان عضله قلب است. این عضو از بدن، زمان خروج خون از قلب یا همان پمپاژ خون، منقبض می شود و سپس برای پر شدن مجدد قلب از خون بازگشتی به آن، شل می شود. غشای خارجی شفاف میوکارد، epicardium نامیده می شود. پوشش داخلی آن نیز اندوکارد نام دارد. آماس قلب بیماری… ادامه خواندن همه چیز در مورد آماس قلب یا میوکاردیت