آمبولی ریوی را بهتر بشناسید

آمبولی ریه

ریه ها یک جفت اندام ها در قفسه سینه هستند که در درجه اول مسئولیت جذب اکسیژن و حذف دی اکسید کربن از خون را دارند. ریه از خوشه های کیسه های هوایی کوچک (آلوئول ها) نازک با دیوار الاستیک (غشاء) تشکیل شده است. مویرگ ها واندکی رگ های خونی، در این غشاء بین آلوئول جریان… ادامه خواندن آمبولی ریوی را بهتر بشناسید