آمبیازیس در سگ ها ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و روش های درمان

آمبیازیس در سگ ها ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و روش های درمان

آمبیازیس عفونت انگلی است که توسط یک ارگانیزم سلولی شناخته شده به نام آمیب ایجاد می شود. این عفونت می تواند بر روی بدن انسان ها، سگ ها و گربه ها تاثیر بگذارد. این بیماری بیشتر در مناطق گرمسیری دیده می شود و در آمریکای شمالی بیشتر شیوع دارد. در ادامه این مطلب مجله پیام… ادامه خواندن آمبیازیس در سگ ها ؛ نشانه ها، علل، روش های تشخیص و روش های درمان