فقدان قاعدگی ( آمنوره ) چیست و علل ایجاد آن کدام است؟

فقدان قاعدگی ( آمنوره ) چیست و علل ایجاد آن کدام است؟

یکی از مهمترین اختلالات مربوط به دوره عادت ماهیانه، فقدان قاعدگی ( آمنوره ) یا کمبود و قطع جریان خون است. این اختلال از عوامل مختلفی مانند عوامل طبیعی، ساختاری، ارثی ویا حتی از یک بیماری خاص ناشی می شود. در ادامه به علل فقدان قاعدگی ( آمنوره ) اشاره خواهیم کرد اما قبل از… ادامه خواندن فقدان قاعدگی ( آمنوره ) چیست و علل ایجاد آن کدام است؟