علل بالا بودن سطح آمونیاک خون چیست؟

علل بالا بودن سطح آمونیاک خون چیست؟

آمونیاک خون عمدتا حاصل تجزیه باکتری پروتئین غذایی جذب نشده در روده می باشد. آمونیاک روده به جریان خون منتقل می شود و سپس به کبد می رود. در آن جا کبد آمونیاک را به اوره تبدیل می کند. پس از این فرایند اوره از طریق ادرار از بدن خارج می شود. بالا بودن سطح… ادامه خواندن علل بالا بودن سطح آمونیاک خون چیست؟