تفاوت آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری در چیست؟

آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری

آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری چه تفاوتی با هم دارند و چه نقشی در تغذیه ما خواهند داشت. پروتئین بخشی از هر سلول موجود در بدن شما است؛ که برای ساخت و تعمیر بافت ها، از جمله بافت های پوست و ماهیچه، و ایجاد مواد حیاتی مانند آنتی بادی ها و انسولین مورد نیاز است.… ادامه خواندن تفاوت آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری در چیست؟