تفاوت آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری در چیست؟

آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری

آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری چه تفاوتی با هم دارند و چه نقشی در تغذیه ما خواهند داشت. پروتئین بخشی از هر سلول موجود در بدن شما است؛ که برای ساخت و تعمیر بافت ها، از جمله بافت های پوست و ماهیچه، و ایجاد مواد حیاتی مانند آنتی بادی ها و انسولین مورد نیاز است.… ادامه خواندن تفاوت آمینو اسیدهای ضروری و غیرضروری در چیست؟

اسید آمینه چیست؟

اسید آمینه چیست؟

بیست درصد از بدن انسان از پروتئین ساخته شده است. پروتئین نقش مهمی در غالب فرآیندهای بیولوژیکی بازی می کند. و اسید آمینه بلوک های ساختمان این پروتئین ها می باشد. بخش بزرگی از سلول های ما، عضلات و بافت است؛ که از اسیدهای آمینه ساخته شده است، این بدین معنی است که انجام بسیاری از عملکردهای… ادامه خواندن اسید آمینه چیست؟