معرفی مهارکننده های کانال کلسیم و کارکرد آن ها برای درمان فشار خون بالا

معرفی مهارکننده های کانال کلسیم و کارکرد آن ها برای درمان فشار خون بالا

مهارکننده های کانال کلسیم (CCBS) یا همان آنتاگونیست های کلسیم، یک کلاس از داروهایی هستند که برای درمان فشار خون بالا استفاده می شوند. آنتاگونیست های کلسیم مانند مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE) در کاهش فشار خون موثر هستند. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت انواع و نحوه کارکرد داروهای مهارکننده های کانال کلسیم را توضیح… ادامه خواندن معرفی مهارکننده های کانال کلسیم و کارکرد آن ها برای درمان فشار خون بالا