برقراری تعادل روده پس از مصرف آنتی بیوتیک ها

برقراری تعادل روده پس از مصرف آنتی بیوتیک ها

بشر امروزه به شدت به مصرف آنتی بیوتیک ها روی آورده است. آنتی بیوتیک ها باکتری ها را در بدن می کشند، اما بین نوع مضر و مفید آن ها تفاوت قائل نمی شوند. یعنی هم باکتری های مضر و هم باکتری های مفید در اثر مصرف آن ها از بین می روند. با رعایت… ادامه خواندن برقراری تعادل روده پس از مصرف آنتی بیوتیک ها