آیا مواد غذایی حاوی آنتی هیستامین وجود دارد؟

مواد غذایی حاوی آنتی هیستامین

برخی از غذاها حاوی خواصی است که در داروهای آنتی هیستامین یافت می شود. این آنتی هیستامین های طبیعی، به طور طبیعی برای کاهش ترشح هیستامین (عنصر عامل آلرژی) با مهار انتشار یا عمل هیستامین بدون عوارض جانبی داروها کار می کنند. هیستامین ماده ای است که در طی یک واکنش آلرژیک منتشر می شود؛… ادامه خواندن آیا مواد غذایی حاوی آنتی هیستامین وجود دارد؟

همه چیز درباره آنتی هیستامین ها و عوارض جانبی آن ها

همه چیز درباره آنتی هیستامین ها و عوارض آن ها

آنتی هیستامین ها چه هستند؟ آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که به طور معمول برای بیماری های ناشی از حساسیت و آلرژی تجویز می شوند. این داروها با مسدود کردن گیرنده های H1 و H2 و H3 و H4 که روی هیستامین قرار دارد؛ منجر به بلوک کردن پاسخ بدن به مواد حساسیت زا می شوند.… ادامه خواندن همه چیز درباره آنتی هیستامین ها و عوارض جانبی آن ها