آیا گریپ فروت مهارکننده آنزیم های کبد است؟

گریپ فروت

گریپ فروت مهار کننده آنزیم ها در کبد شما و مسئول متابولیسم داروهای خاص است؛ و این نکته می تواند بر نوع اثرگذاری داروهای مصرفی شما تاثیر گذار باشد؛ و نتایج خطرناکی داشته باشد. پس اگر دارویی برای شما تجویز شده است؛ قبل از خوردن گریپ فروت یا نوشیدن آب گریپ فروت با پزشک خود… ادامه خواندن آیا گریپ فروت مهارکننده آنزیم های کبد است؟