پروتئاز چیست و چه غذاهای حاوی این آنزیم هستند؟

پروتئاز چیست و چه غذاهای حاوی این آنزیم هستند؟

پروتئاز که به نام آنزیم پروتئولیتیک، پپتیداز و یا پروتئیناز نیز شناخته می شود، یک نوع آنزیم است که به طور عمده برای هضم انواع مختلف پروتئین کاربرد دارد. این آنزیم، توسط یک فرایند شناخته شده به عنوان هیدرولیز پروتئین را به زنجیره های کوچکتر به نام پپتید و یا واحد کوچک دیگری به نام اسیدهای آمینه تبدیل می… ادامه خواندن پروتئاز چیست و چه غذاهای حاوی این آنزیم هستند؟