درمان دندان درد در خانه به روش سنتی و گیاهی

تسکین دندان درد با پیاز

دندان درد می تواند تا حد زیادی به درد غیر قابل تحمل در مجموعه دندان ها و فک منجر شود. از این رو یکی زا بدترین نوع دردها است. برخی از علل مشخص دندان درد سوراخ شدن دندان، ترک برداشتن، عفونت، قرار گرفتن ریشه دندان در معرض هوا، عفونت های لثه، دندان لق و اختلال… ادامه خواندن درمان دندان درد در خانه به روش سنتی و گیاهی