۳ راه برای پیشگیری از کم خونی در بارداری

۳ راه برای پیشگیری از کم خونی در بارداری

وضعیت هر بارداری متفاوت است. اما چند موقعیت وجود دارد که ممکن است در هر بارداری رخ دهد. افزایش خطر کم خونی یکی از این موقعیت ها است. این وضعیت زمانی رخ می دهد که به اندازه کافی سلول قرمز خون برای حمل اکسیژن به بافت ها، در بدن وجود ندارد. کم خونی خفیف ممکن است احساس… ادامه خواندن ۳ راه برای پیشگیری از کم خونی در بارداری