آنوریسم آئورت چیست و راه های درمان آن کدام است؟

آنوریسم آئورت چیست و راه های درمان آن کدام است؟

آنوریسم (AN-U-rism) یک برآمدگی بالن مانند، در یک سرخرگ است. وظیفه شریان عروق خونی حمل خون غنی از اکسیژن می باشد. دیوارهای سرخرگ ها به طور طبیعی در برابر فشار خون نرمال ضخامت پیدا می کند. با این حال، برخی از بیماری ها، شرایط ژنتیکی و تروما می تواند به دیواره شریان ها آسیب وارد کنند. نیروی خون… ادامه خواندن آنوریسم آئورت چیست و راه های درمان آن کدام است؟