هموکروماتوز بیماری افزایش میزان آهن در بدن

هموکروماتوز بیماری افزایش میزان آهن در بدن

هموکروماتوز بیماری است که در آن بدن، آهن بیش از حد می سازد. به این حالت اضافه بار آهن نیز می گویند. آهن یک ماده معدنی موجود در بسیاری از مواد غذایی است. رسیدن آهن بیش از حد به بدن سمی است. این اتفاق می تواند اندام ها را مسموم کند و باعث نارسایی ارگان ها شود.… ادامه خواندن هموکروماتوز بیماری افزایش میزان آهن در بدن